Rada Rodziców 2016/2017

 Przewodnicząca- Aleksandra Wróbel- Bednarska

Wiceprzewodnicząca- Barbara Gawrońska

Skarbnik- Barbara Żukowska

 Zastępca skarbnika- Mariola Jedlecka

Komisja Rewizyjna:

Monika Kreis- Pasikowska

Kamila Budzich

Protokolant- Karolina Klimowska

TRÓJKI GRUPOWE

Grupa I

1. Gawrońska Barbara

2. Kubasiak Ewa

3. Kraszewska Małgorzata

 Grupa II

1. Wróbel Aleksandra

2. Sienkiewicz- Toczko Ewelina

3. Szybisty Przemysław

Grupa III

1. Wieczorek Katarzyna

2. Michalczyk Monika

3. Jedlecka Mariola

Grupa IV

1. Budzich Kamila

2. Szałkowska Małgorzata

3. Kreis- Pasikowska Monika

Grupa V

1. Klimowska Karolina

2. Kambaras – Nowak Justyna

3. Żukowska Barbara