Wydane ZARZĄDZENIA DYREKTORA znajdują się w Rejestrach Zarządzeń na dany rok kalendarzowy dostępnych do wglądu w Kancelarii Przedszkola.