Oświadczenia majątkowe umieszczone są na stronie internetowej

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Kołobrzeg