SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

 

 I. Sprawozdania miesięczne

 

Rb 28S    sprawozdanie miesięczne  o wydatkach      

Rb 27S    sprawozdanie miesięczne   o dochodach     

 

II. Sprawozdania kwartalne

 

Rb 28S  sprawozdanie kwartalne o wydatkach

Rb 27S  sprawozdanie kwartalne o dochodach

Z-03       sprawozdanie kwartalne  o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 

III. Sprawozdania roczne

 

Rb 28S  sprawozdanie roczne  o wydatkach

Rb 27S  sprawozdanie roczne o dochodach

Z-06       sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach, czasie pracy

Rb-WSa sprawozdanie roczne z wydatków strukturalnych