Przedmiot działania i kompetencje


Przedszkole Miejski Nr 3 im. Marii Montessori to placówka, która prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Zatwierdzony jest Statut Przedszkola, jak również plany pracy i regulaminy wewnętrzne.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla I etapu edukacyjnego.

Wdrażane i opiniowane są przedszkolne  zestawy programów nauczania.

Podejmowane, zatwierdzane i realizowane są  Uchwały Rady Pedagogicznej.