Funkcję inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu pełni pan Bartłomiej Parus.

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem email: inspektorochronydanych@pm3kg.pl