Majątek przedszkola

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejski Nr 3 dysponuje powierzonym w nieodpłatny zarząd nieruchomością przy ulicy Unii Lubelskiej 23 w Kołobrzegu, stanowiącą własność komunalną Gminy Miasta Kołobrzeg. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kołobrzegu nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miasto Kołobrzeg.

BUDYNEK

- rok zakończenia budowy 1960 r.

- kubatura  3465 m 3

- powierzchnia użytkowa 788,8 m 2

- powierzchnia zabudowy 961,6 m 2

 

- wartość 1 094 086,65zł. ( na dzień 31.12.2014 r.)

GRUNTY

Działka oznaczona numerem 99 nr KW 22237 położona przy ul. Unii Lubelskiej 23 w Kołobrzegu

- powierzchnia: 0,4783 ha

- wartość 146 666,66 zł.( na dzień 31.12.2014 r.)

- środki trwałe 60 871,78 zł.( na dzień 31.12.2014 r.)