Schemat organizacyjny

dyrektor- mgr Joanna Libera


Wicedyrektor : mgr Aleksandra Gajek,

12 pracowników obsługi.