Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori

ul.  Unii Lubelskiej 23

78-100 Kołobrzeg 

tel (094) 35-23-061

NIP  671 17 84 890

REGON 320753708

 

www.pm3kg.pl

 

e-mail:

  dyrektor@pm3kg.pl,

wicedyrektor@pm3kg.pl,

sekretariat@pm3kg.pl

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30  do 16:30