Sprawozdanie dostępne na stronie BIP CUW w Kołobrzegu:

http://cuwkolobrzeg.bip.parseta.pl/index.php?id=113907